Έκδοση Cutty Shark

«Οι μεγάλες ανάγκες σκοτώνουν τους μικρούς φόβους».
(Μάκης Σεργιάτος- διαφημιστής)

Σχόλια