Έκδοση Cutty Shark

«Στο θέμα της σχέσης, εάν πολεμήσεις είσαι επαναστάτης. Εάν πολεμήσεις τον άλλον, είσαι ένας κοινός θορυβοποιός».
(Γιάννης Μπέζος- ηθοποιός)

Σχόλια