Έκδοση Cutty Shark

«Οι πόλεις δεν είναι εχθρικές. Εχθρική είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων».
(Βουρλιώτης- ράπερ)

Σχόλια