Μίμης Ανδρουλάκης- πολιτικός - Έκδοση Cutty Shark-

«Ηγέτης γίνεσαι όταν το εσωτερικό σου ρολόι συγχρονίζεται με το ρολόι της ιστορίας».
(Μίμης Ανδρουλάκης- πολιτικός)

Σχόλια